14-19 augusti 2018
In English

Nolltolerans mot övergrepp

7 juli - 2016
GK01_20160323124728.jpg

Med 1 300 programstarter och över 1,5 miljoner besök är Göteborgs Kulturkalas bland de största festivalerna i Norden och alla besökare ska känna sig trygga. Det är enligt polisens rapportering lugnare under Kulturkalaset än en vanlig sommarvecka. De senaste åren har det inte inkommit några anmälningar om sexuella övergrepp i samband med Kulturkalaset.

Men mot bakgrund av den senaste tidens ökande anmälningar av sexuella ofredanden i samband med svenska musikfestivaler och evenemang så har Göteborgs Kulturkalas tagit fram en åtgärdsplan med fyra punkter för att förebygga och stoppa eventuella sexuella övergrepp på festivalen.

Kulturkalasets åtgärdsplan mot sexuella övergrepp:

1. På Kulturkalaset råder nolltolerans mot alla former av sexuella ofredanden, sexuella övergrepp och trakasserier. Alla som besöker Kulturkalaset ska känna sig trygga och säkra.

2. All personal ska utbildas i att upptäcka och hantera sexuella ofredanden, övergrepp och trakasserier. I utbildningen inkluderas gruppledarna från Team Göteborg som arbetsleder ca 150 volontärer, vilka möter festivalbesökarna ute på festplatserna. Även bevakningspersonalen från det bevakningsbolag vi anlitat kommer att delta. Utbildningen utförs av Socialresursförvaltningen och ska genomföras den 9 augusti.

3. Vi kommer aktivt att uppmärksamma besökarna på olika sätt och uppmana till omtänksamhet mot varandra och uppmärksamhet mot vad som händer i ens närhet.

4. Om det visar sig att det trots allt begås sexuella övergrepp på festivalen så kommer vi att vidta åtgärder genom att eventuellt överväga att införa trygga zoner.

– Eftersom vi tar frågan på allvar och ser vårt tydliga ansvar som festivalarrangörer att alla ska känna sig trygga och säkra, så vi har tagit fram denna åtgärdsplan. Det är inte så enkelt som att bara ta in fler väktare och poliser, det har den senaste veckans händelser visat, säger Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig på Göteborgs Kulturkalas.

Kulturkalasets verksamhet vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rättigheter och det i sig betyder nolltolerans mot alla former av kränkningar och övergrepp. På Göteborgs Kulturkalas är programmet både ålders-, målgrupps- och genre-integrerat. Det betyder att vi i princip inte skapar särskilda scener där samma målgrupp vistas hela dagen utifrån det program som presenteras. Det innebär en ständig rörlighet mellan ett femtiotal festplatser där besökarna hela tiden byter plats.

 

Tillbaka till nyheter