14-19 augusti 2018
In English

Årets Kulturkalas 16-20 Augusti 2017

21 februari - 2017
GK01_20170221102519.png

Göteborgs Kulturkalas 2017 startar onsdag den 16 augusti och avslutas på söndag den 20 augusti. Som vanligt blir det en mängd aktiviteter på många platser tillsammans med olika samarbetspartners runt om i staden. De huvudsakliga festplatserna i år blir: Götaplatsen, Trädgårdsföreningen med Barnens Kulturkalas, Bältespännarparken/Stora Teatern-området, Kronhusgården samt matområdena på Basargatan och Gustaf Adolfs Torg. Det betyder att Kulturkalaset koncentreras till fem dagar och något färre platser. Vårt mål är att även i år lyckas vara en bred kulturfestival med olika konstformer och kulturyttringar för alla.

 

Välkommen!

Bakgrund: Kulturkalaset och Julstaden är viktiga delar inom Göteborg & Co:s verksamhet. Båda verksamheterna har sin grundfinansiering via uppdragsersättning från Göteborgs Stad och i tillägg intäkter från flera olika samarbetspartners. Sedan ett par år tillbaka är Julstaden underfinansierad vilket föranlett en omprioritering av grundfinansieringen mellan Julstaden och Kulturkalaset.

Tillbaka till nyheter