14-19 augusti 2018
In English

Så här jobbar vi med hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas vill uppmuntra till ett hållbart tänkande – och ett hållbart agerande! Vi arbetar aktivt med ekologiska-, sociala och ekonomiska frågor, och vårt mål är att Göteborg som evenemangsstad ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling.

Social hållbarhet

Göteborgs Kulturkalas är en viktig mötesplats, för människor och upplevelser. Våra besöksundersökningar bekräftar att atmosfären, stämningen och samhörigheten är det som i högst grad framhålls som det bästa med Kulturkalaset. Den visar också att Kulturkalaset uppfattas som en plats som underlättar för människor att mötas.
 
Kulturkalaset arbetar aktivt i programläggningen för att få till en bra blandning av åldrar och kulturformer på stan eftersom detta visat sig vara ett framgångsrecept för lugna dagar. På Kulturkalaset ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder. Vi vann Rättviseförmedlingens pris Rättvisepriset 2015 för vårt arbete med jämställda scener och 2016 fick vi ta emot priset Live-Apan för Årets Insats.
 
I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning. Mixen av artister och uttryck ska vara så heltäckande som möjligt. Inte minst Västra Götalandsregionens medverkan bidrar starkt till att programutbudet blir mångfacetterat och håller hög kvalitet.
 
Vi samarbetar med Team Göteborg när det gäller volontärer. Det är ett socialt projekt där unga människor engageras i en rad stadsangelägna evenemang året runt, med syftet att ge meriter och erfarenheter som ger bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Stadsdelsarbetet

Sedan 2015 har Kulturkalaset samarbetat med Mosaikfabriken och tillsammans har vi besökt flera stadsdelsfestivaler under tidig sommar, runt om i Göteborg. De boende i de olika stadsdelarna har tillsammans fått skapa konstverk i mosaik som idag utgör betongfundament på Kungstorget, mitt i centrala Göteborg. 

Den största skillnaden har vi gjort genom att även få barn och ungdomar från olika stadsdelar att mötas med sina klasser, över stadsdelsgränserna, lära känna varandra och skapa bilder tillsammans i mosaik. Symboliken med att sedan placera mosaiken på Kungstorget är mycket vidare än det kan se ut. Barnen och ungdomarna kan plötsligt känna en tillhörighet till stadens centrum och därigenom få den identifikation som många saknar. Många av dessa ungdomar hade aldrig mötts om det inte hade varit för mosaikprojektet.

Idag står det 28 betongfundament som är klädda i mosaik på Kungstorget. Vi värdesätter samarbetet med Mosaikfabriken och Kulturskolan i Östra Göteborg mycket högt och resultatet visar vikten av fler samarbeten där befintliga verksamheter i exempelvis Göteborg kan få en mer central betydelse.

Elever från Kulturskolan Östra har under ledning av Nasrin Pakkho skapat två dokumentärfilmer i samband med att barn från olika skolor och stadsdelar har fått mötas. 

Säg hej i tusentals bitar del 1 >>

Säg hej i tusentals bitar del 2 >>

Ekonomisk hållbarhet

Kostnaderna för Göteborgs Kulturkalas är uppdelade på fem huvudområden: program, marknadsföring, bygg/scen/teknik, säkerhet och personal/administration. Vår budget tillåter ingen vinst, men Göteborgs Kulturkalas innebär såväl intäkter som värden vilka kommer staden och regionen till nytta.

Göteborgs Kulturkalas är gratis för alla besökare. Det är en viktig del i uppdraget. Att det är fri entré är också en av de faktorer som besökarna anser vara bland det bästa med Kulturkalaset. Intäkter kan mätas med de arbetstillfällen som skapas, eller den konsumtion som sker i samband med Kulturkalaset (turistekonomisk omsättning).

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning, bland annat ser vi till att evenemanget uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering. Vi ställer krav på och uppmanar våra samarbetspartners att använda miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Kulturkalaset drivs på lokalt producerad, förnybar energi.

Våra matförsäljare har ett utbud som innehåller både ekologiska och rättvisemärkta produkter, och erbjuder alltid minst ett vegetariskt alternativ. Allt kaffe, te och socker  som serveras är både ekologiskt och etiskt märkt. All mjölk som serveras är ekologisk. Samtliga matförsäljare använder enbart miljömärkta serveringsartiklar.

Vi uppmanar alla besökare att välja kranvatten framför buteljerat vatte och därför finns inget buteljerat vatten till försäljning i våra matstånd. Ta istället med en egen vattenflaska och fyll den gratis med kranvatten på någon av våra vattenstationer.

Att källsortera är viktigt för oss och vi arbetar hårt för att öka mängden utsorterat avfall på Göteborgs Kulturkalas. Det biologiska avfallet går till biogasproduktion och matfettet återvinns till nya produkter. Vi arbetar aktivt för att minimera avfallsmängden och använder oss så långt som möjligt av miljöanpassade produkter. Våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. Verksamhetsledningens resor klimatkompenseras, och under Kulturkalaset väljer vi i första hand cykel som transportmedel.

Vi är stolta över att vara den största kranmärkta festivalen som finns. Att kranmärkas innebär att inget buteljerat vatten får säljas. Däremot får det gärna säljas tomma vattenflaskor som kan fyllas på i någon av alla vattenstationer som Göteborgs Kulturkalas tillhandahåller, på så sätt kan vi gemensamt bidra till mindre utsläpp och färre onödiga transporter. 

På Göteborgs Kulturkalas använder vi 100 % förnybar energi som levereras av Göteborg Energi.

Miljödiplomering

Göteborgs Kulturkalas är stolt ett miljödiplomerat evenemang sedan 2008. Det innebär att vi lever upp till de miljökrav som ställs av Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster. Se 2017 års diplom här.

Miljökrav på svenska (PDF)

Miljökrav på engelska / Environmental requirements in english (PDF)

Hållbarhetspolicy för Göteborgs Kulturkalas 2017 (PDF)

Ett schysst Kulturkalas

Göteborgs Kulturkalas uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg, vilket bland annat innebär att allt kaffe, te och socker  som serveras under kulturkalaset är etiskt märkt. Utöver detta krav ska samtliga matförsäljare ha minst en etiskt märkt produkt i sitt sortiment.

Detta kan du göra själv på Kulturkalaset

  • Skippa flaskvatten och fyll på din vattenflaska med kranvatten från någon av de vattenposter som finns utplacerade på våra festplatser istället.
  • Välj vegetariskt.
  • Sortera ditt skräp och släng det i någon av våra utplacerade sorteringsstationer.
  • Rör dig till fots, med cykel eller använd kollektivtrafik.
  • Om du vill hyra en cykel kan du göra det via Styr & Ställ som har 58 cykelstationer runt om i staden. Läs mer på http://www.goteborgbikes.se/.