Logotyper för Göteborgs Kulturkalas och Diplomerat event, Svensk Miljöbas

Göteborgs Kulturkalas 2021 miljödiplomeras som ett hållbart event av Svensk Miljöbas! Det innebär att ett systematiskt hållbarhetsarbete har genomförts inför eventet i enlighet med Svensk Miljöbas kriterier för event. Hållbarhet är något som Kulturkalaset har arbetat med under många år utifrån de olika hållbarhetsaspekterna. Här kan du läsa mer om vårt arbete med hållbarhet. Vi är mycket glada och stolta att även i år ha blivit miljödiplomerade.

Svensk Miljöbas har det senaste året arbetat med att utveckla sin metod för att diplomera evenemang. De åtgärder som ska göras av eventen har sin utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030. De olika områdena ska värderas och prioriteras. Sedan kopplas de ihop med praktiska åtgärder både inför och under själva eventet.

De event som diplomeras har en stabil hållbarhetsorganisation som planerar, genomför och följer upp de olika hållbarhetsaspekterna och de praktiska åtgärderna. Vi är glada och stolta att Göteborg Kulturkalas 2021 miljödiplomeras.

Under våren har Svensk Miljöbas tillsammans med Göteborg & Co drivit ett pilotprojekt på Göteborg Kulturkalas för testa metoden att diplomera event digitalt.