Göteborgs Kulturkalas 2023

Göteborgs Kulturkalas utgångspunkt är att alla samverkanspartners ska arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Göteborgs Kulturkalas ska fungera som en plattform som stärker och synliggör det arbetet. Vi ställer krav på alla som medverkar som en del av Göteborgs Kulturkalas att ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår målbild är Hållbar destination 2030 med nedan fokusområden.

Foto: Marie Ullnert

För alla! – Jämlikt Göteborg

Festivalens program ska ha en bred representation och spegla samhället. Vi ska skapa mötesplatser där människor kan mötas och upptäcka nya delar av staden. Ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.

Tillgängligt och tryggt för alla

Oavsett bakgrund eller funktionalitet ska alla känna sig välkomna och trygga på Göteborgs Kulturkalas och vi ska sträva efter att skapa tillgänglighet utifrån alla perspektiv.

Klimatneutralt 2030

Göteborgs Kulturkalas ska arbeta aktivt med utsläppsminskande åtgärder samt inspirera fler aktörer att tänka på och välja hållbara alternativ. Vi ska driva, stötta och utmana alla som vi samarbetar med i en positiv hållbar riktning.

Jämställdhet 50/50

I kampen för ett mer jämställt samhälle ska Göteborgs Kulturkalas sträva efter att styra innehåll och kommunicera enligt 50/50 metoden, så att alla får vara med och ta plats.

Zero-Waste

Som ett led i att minska vårt klimatavtryck ska Göteborgs Kulturkalas arbeta aktivt för att festivalen skall nå ambitionen att vara ett engångsfritt evenemang. Det innebär att alla aktörer ska sträva efter att undvika engångsmaterial och uppmuntras att testa nya metoder för att undvika avfall.

Lokalt, spännande och klimatsmart

Vi skall vara attraktiva och relevanta genom att främja den lokala mat och dryckesscenen. Göteborgs Kulturkalas ska verka för att öka kännedom om lokala aktörer och stolt lyfta den stora bredd som finns. Vi skall inspirera till att äta mer hållbart och hitta nya samarbeten och vägar framåt för att fortsatt positionera Göteborg som matstad.

Cirkulärt och återanvänt

Med innovativa lösningar skall Göteborgs Kulturkalas driva på förändringen till mer cirkulära modeller och använda återanvändbara produkter för att minska vår konsumtion och göra miljömedvetna val. Vi ska hyra hellre än att köpa och återanvända hellre än att slänga.