Göteborgs Kulturkalas 2022

Göteborgs Kulturkalas utgångspunkt är att alla samverkanspartners ska arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Göteborgs Kulturkalas ska fungera som en plattform som stärker och synliggör det arbetet. Vi ställer krav på alla som medverkar som en del av Göteborgs Kulturkalas att ha ett aktivt hållbarhetsarbete. Vår målbild är Hållbar destination 2030 med nedan fokusområden;

personer står i kö till flera foodtrucks en varm och solig sommardag.
Foto: Dick Gillberg

För alla! – Jämlikt Göteborg

Festivalens program ska ha en bred representation och spegla samhället. Vi ska skapa mötesplatser där medborgarna kan mötas och upptäcka nya delar av staden. Ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.

Tillgängligt och tryggt för alla

Genom en festival med fri entré vill Göteborgs Kulturkalas göra musik och scenkonst tillgängligt för alla. Oavsett bakgrund eller funktionalitet skall du känna dig välkommen och inkluderad i kalaset samt att alla skall känna sig trygga i våra miljöer.

Klimatneutralt 2030

Göteborgs Kulturkalas arbetar aktivt med utsläppsminskande åtgärder samt inspirerar fler aktörer att tänka på och välja hållbara vägar. Vi finns som stöttning och stöd för alla samarbeten i deras pågående hållbara utveckling

Jämställdhet 50/50

I kampen för ett mer jämställt samhälle strävar Göteborgs Kulturkalas efter att styra innehåll och kommunicera så att alla får vara med och ta plats.

Zero-Waste

Ett led i att minska sitt klimatavtryck arbetar Göteborgs Kulturkalas aktivt för att festivalen skall nå ambitionen att vara ett engångsfritt evenemang. Detta innebär att alla aktörer strävar efter att undvika engångsmaterial och uppmuntras att testa nya metoder för att undvika avfall

Lokalt, spännande och klimatsmart

Vi skall vara attraktiva och relevanta genom att främja den lokala mat & dryckesscenen. Göteborgs Kulturkalas ska verka för att öka kännedomen om det lokala och stolt lyfta den stora bredd som finns. Vi ska inspirera till att äta mer hållbart och sträva mot ett sänkt utsläpp per serverad portion.

Cirkulärt och återanvänt

Med innovativa lösningar skall Göteborgs Kulturkalas driva på förändringen till mer cirkulära modeller och använda återanvändbara produkter för att minska sin konsumtion och göra miljömedvetna val.