Psykiska olikheter – lika rättigheter (SE)

Hjärnkoll – för ökad kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa
Foto: Christina Ahl
Seminarium, visning och samtal
Tisdag 14 augusti 12:00-20:00
Onsdag 15 augusti 12:00-20:00
Torsdag 16 augusti 12:00-20:00
Fredag 17 augusti 12:00-20:00
Lördag 18 augusti 12:00-20:00
Söndag 19 augusti 12:00-18:00

Hjärnkoll i Västra Götaland och NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) arbetar för att bryta stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Tillsammans kan vi göra skillnad genom att våga prata, våga fråga och våga lyssna. Visionen är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter och bakgrund.

I Hjärnkolls tält hittar du bland annat informationsmaterial och ett kunskaps- och samtalsquiz. Du kommer också att kunna möta ambassadörer från Hjärnkoll, samt representanter från NSPHiG-s olika medlemsföreningar och projekt. Dessa projekt har som syfte att stärka personer med psykisk ohälsa och deras närstående. Just nu drivs exempelvis projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration, där Hjärnkoll utbildar ambassadörer som föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och migration.

För mer detaljerat program, besök gärna Hjärnkoll och NSPHiG på Facebook.

<p>Riksförbundet Hjärnkoll har flera regionala föreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityder till psykisk ohälsa. NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) ansvarar för Hjärnkoll i Västra Götaland. NSPHiG är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. </p>