Emigranternas väg - En teatervandring längs Postgatan* (biljett krävs)

Foto: Historieverket
Teater, varieté och dans
Seminarium, visning och samtal
Historia och samhälle
Onsdag 15 augusti 16:00-17:00
Fredag 17 augusti 16:00-17:00
Söndag 19 augusti 16:00-17:00