Kvillestråkets dansbana goes Kulturkalaset (SE)

Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans
Foto: Peter Svenson
Partners och aktiviteter
Teater, varieté och dans
Torsdag 16 augusti 13:00-13:20
Torsdag 16 augusti 14:00-14:20
Fredag 17 augusti 13:00-13:20
Fredag 17 augusti 14:00-14:20
Lördag 18 augusti 16:00-16:20

Ungdomssatsningen Hisingen startar spontandans för att lyfta Kvilleplatsens nybyggda dansbana som är en del av Kvillestråket. Kvillestråkets projektledare finns på plats för att informera om stråket och svara på frågor. Spontandansen startar klockan 13 och 14 torsdag och fredag, på lördagen startar den klockan 16. På torsdagen och fredagen är dansen anpassad för barn medans dansen på lördagen kommer att locka ungdomar.

Om Kvillestråket

Till Göteborgs stads 400 års-jubileum vill vi på park- och naturförvaltningen skapa sociala, kulturella och ekologiska mötesplatser i staden. Blågröna stråk utvecklas för att göra det enklare för människor att röra sig och mötas över stadsdelar. Kvillestråket löper längs med Kvillebäcken mellan jubileumsparken i frihamnen och Hökälla naturområde i norr, vilket ger möjlighet att röra sig mellan modern stad och vild natur. Längs med stråket finns utöver dansbanan vid Kvilleplatsen även ett utegym med hinderbana i Aröd.

<p>Park- och Naturförvaltningen, Ungdomssatsningen på Hisingen</p>