Göteborgs Naturhistoriska Museum

Välkommen till den biologiska mångfaldens hus

Läs mer

Göteborgs naturhistoriska museum

torsdag 1 september, 11:00 - 20:00

Göteborgs naturhistoriska museum

fredag 2 september, 11:00 - 17:00

Göteborgs naturhistoriska museum

lördag 3 september, 11:00 - 17:00

Göteborgs naturhistoriska museum

söndag 4 september, 11:00 - 17:00

Avgift

Beskrivning

Naturhistoriska museet är Göteborgs äldsta museum. Det bildades 1833 med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund. Museet flyttade 1923 från Ostindiska huset till en egen nyuppförd byggnad i Slottsskogen och fick 1981 en tillbyggnad med utställningslokaler och verkstäder.
Museets samlingar omfattar cirka 10 miljoner djur och den permanenta utställningen uppvisar ett brett urval av jordens fauna - från encelliga amöbor till den stolta afrikanska elefant som tronar i däggdjursalens mitt.

I den marina sektionen återfinns en ung blåval och i avdelningen om människans utveckling kan vi möta en skalenlig kopia av urtidsmänniskan Lucy. Unikt för museet är Olof Gyllings välbevarade dioramor som förblivit orörda sedan 20-talet.

Museets permanenta utställning rymmer också ett antal förklaringsmodeller till olika naturvetenskapliga skeenden. Därtill arrangeras föredrag inom relevanta områden, med såväl interna som externa föreläsare.

Nyckelord

Barn & familj

Seminarium & Samtal

Vandring & Visning

Nyckelord

Platser


Göteborgs naturhistoriska museum

Göteborgs naturhistoriska museum
57.689775242469636, 11.949362111339907
Karta och vägbeskrivning (Google maps)