Prova på impro - Tala inför folk

Lär dig tala inför andra med Improverkets workshop

Läs mer

Improverket - Kvartersscenen 2Lång

söndag 4 september, 12:00 - 13:00

Avgift

Beskrivning

Erövra modet och lusten att tala inför folk! Med hjälp av improvisationsteater och storytelling tränar du på att tala inför andra. Improvisationsteater är en metod att frigöra kreativitet och fantasi och öva på att vara i nuet. Det är konstformen där ingenting planeras i förväg.

Nyckelord

Scenkonst

Workshop

Nyckelord

Platser


Improverket - Kvartersscenen 2Lång

Improverket - Kvartersscenen 2Lång
Andra Långgatan 30, 413 27 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)