Göteborgs Kulturkalas är en viktig mötesplats, för människor och upplevelser. Våra besöksundersökningar bekräftar att atmosfären, stämningen och samhörigheten är det som i högst grad framhålls som det bästa med festivalen. Den visar också att Kulturkalaset uppfattas som en plats som underlättar för människor att mötas.

Kulturkalaset arbetar aktivt i programläggningen för att få till en bra blandning av åldrar och kulturformer på stan eftersom detta visat sig vara ett framgångsrecept för lugna dagar. På festivalen ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder. Vi vann Rättviseförmedlingens pris Rättvisepriset 2015 för vårt arbete med jämställda scener och 2016 fick vi ta emot priset Live-Apan för Årets Insats.

I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning. Mixen av artister och uttryck ska vara så heltäckande som möjligt.

Vi har under flera år samarbetat med Team Göteborg när det gäller volontärer. Det är ett socialt projekt där unga människor engageras i en rad stadsangelägna evenemang året runt, med syftet att ge meriter och erfarenheter som ger bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Stadsdelsarbetet

Sedan 2015 har Göteborgs Kulturkalas samarbetat med Mosaikfabriken och tillsammans har vi besökt flera stadsdelsfestivaler under tidig sommar, runt om i Göteborg. De boende i de olika stadsdelarna har tillsammans fått skapa konstverk i mosaik som idag utgör betongfundament på Kungstorget, mitt i centrala Göteborg.

Vi värdesätter samarbetet med Mosaikfabriken och Kulturskolan i Östra Göteborg mycket högt och resultatet visar vikten av fler samarbeten där befintliga verksamheter i exempelvis Göteborg kan få en mer central betydelse.

Elever från Kulturskolan Östra har under ledning av Nasrin Pakkho skapat två dokumentärfilmer i samband med att barn från olika skolor och stadsdelar har fått mötas.

Fairtrade City Göteborg

Kulturkalaset uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg. Det innebär bland annat att allt kaffe, te och socker som serveras är etiskt märkt. Alla matförsäljare ska ha minst en etiskt märkt produkt i sitt sortiment.

Kulturpresenten

2021 lanserades Kulturpresenten, en unik kulturupplevelse som du kan ge bort till en vän eller till dig själv. Föreställningarna som sker utanför ditt hem varar i cirka 10 minuter och kan vara musik, dans, poesi eller nycirkuskonster – det är en överraskning! Kulturpresenten är helt gratis och öppnar för en bredare och mer tillgänglig kulturupplevelse för hela staden.

Live streaming

Festivalen blev 2021 väldigt annorlunda med pandemirestriktioner och begränsat publikantal som följd. För att göra festivalen tillgänglig för fler valde vi att sända 24 programpunkter via festivalens hemsida. På så sätt kunde besökare se och uppleva programmet på ett tryggt och tillgängligt sätt, oavsett plats.