Göteborgs Kulturkalas är med och bidrar till ekonomisk hållbarhet då fokus ligger på att samarbeta med partners som har fokus på cirkulära lösningar. För att säkerställa så den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten tar lika stor plats på evenemanget, vill vi lägga fokus på effektiva och resursfria lösningar så långt det går. Exempel på ekonomiskt hållbara lösningar är:

  • använda befintliga arenor/platser/scener
  • hyra, inte köpa
  • flergångsartiklar