Kulturkalaset 2024 vill bli certifierat som Hållbart Evenemang

Göteborgs Kulturkalaset vill vara mer än en festival; vi vill bidra och inspirera till en positiv utveckling både i vår stad och på planeten vi bor på. Hållbarhet för oss innebär att aktivt arbeta med hållbarhet inom alla de tre dimensionerna: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I år tar vi stora steg för att göra vårt evenemang ännu mer hållbart genom att sträva efter certifieringen “Hållbart Evenemang” via företaget Greentime.

Lokalt, spännande och klimatsmart

Göteborgs Kulturkalas arbetar aktivt med att minska våra utsläpp och med att inspirera aktörer att tänka på och göra hållbara val. Vi ställer också krav på våra samarbetspartners bland annat gäller vad mat, engångsprodukter och avfallshantering.

För alla – jämlikt Göteborg

Festivalens program ska ha en bred representation och spegla samhället. Vi ska skapa mötesplatser där människor kan mötas och upptäcka nya delar av staden. Ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.

Från linjär till cirkulär festival

Göteborgs Kulturkalas har som ambition att arbeta cirkulärt med festivalen. Det innebär bland annat återvunnen textil, förbud av plast och att vi återanvänder eller hyr material i stället för att köpa nytt.

Hållbarhetspolicy

Vi vill utmana gränserna för hur hållbart ett evenemang kan vara. I vår hållbarhetspolicy har vi sammanfattat vad vi vill uppnå i vårt arbete.