Göteborgs Kulturkalas tar ansvar för utvecklingen

Göteborgs Kulturkalaset vill vara mer än en festival; vi vill bidra och inspirera till en positiv utveckling både i vår stad och på planeten vi bor på. Hållbarhet för oss innebär att aktivt arbeta med hållbarhet inom alla de tre dimensionerna: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Sedan 2008 är Göteborgs Kulturkalas en miljödiplomerad festival. Det innebär att vi lever upp till de miljökrav som ställs av Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster. Göteborgs Kulturkalas 2023 blev hållbarhetsdiplomerat genom SUSA, Sustainable standars, en hållbarhetsdiplomering för evenemang som utfärdas av Svensk Miljöbas.

Vi vill utmana gränserna för hur hållbart ett evenemang kan vara. I vår hållbarhetspolicy har vi sammanfattat vad vi vill uppnå i vårt arbete.

Hållbara nyheter 2023

Välkommen till Göteborgs Kulturkalas – en hållbar stadsfestival. Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck, skapa jämställda scener och erbjuda en tillgänglig festivalupplevelse för alla. Genom innovativa initiativ och samarbeten tar vi steg mot en mer hållbar framtid.

Lokalt, spännande och klimatsmart

Göteborgs Kulturkalas arbetar aktivt med att minska våra utsläpp och med att inspirera aktörer att tänka på och göra hållbara val. Vi ställer också krav på våra samarbetspartners bland annat gäller vad mat, engångsprodukter och avfallshantering.

För alla – jämlikt Göteborg

Festivalens program ska ha en bred representation och spegla samhället. Vi ska skapa mötesplatser där människor kan mötas och upptäcka nya delar av staden. Ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.

Från linjär till cirkulär festival

Göteborgs Kulturkalas har som ambition att arbeta cirkulärt med festivalen. Det innebär bland annat återvunnen textil, förbud av plast och att vi återanvänder eller hyr material i stället för att köpa nytt.

Vårt fokus framåt är att ha ett cirkulärt fokus i stället för ett linjärt. Med den långsiktigheten i framväxt och utförande och kommer vi närmare de mål som satts upp för Göteborgs Stad med grön tillväxt och klimatneutrala event. På så sätt har Göteborgs Kulturkalas möjligheten att bli ett flaggskepp inom hållbara evenemang.