Kulturkalaset tar ansvar för utvecklingen

Göteborgs Kulturkalaset vill vara mer än en festival – vi vill bidra och inspirera till en positiv utveckling. Av vår stad och av planeten vi bor på. Därför har vi sedan 2008 jobbat aktivt med hållbarhet från tre vinklar: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Ett belönat hållbarhetsarbete

Göteborgs Kulturkalas är sedan 2008 hållbarhetsdiplomerat. Det innebär att vi lever upp till de miljökrav som ställs av Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster. Festivalen 2022 strävar efter att bli hållbarhetsdiplomerad genom hållbarhetsdiplomeringen SUSA.

Hållbarhetspolicy

Vi strävar efter att utmana gränserna för hur hållbart ett evenemang kan vara. Det är vårt ansvar som arrangör och som invånare på jorden. På den här sidan kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete.

Lokalt, spännande och klimatsmart

Göteborgs Kulturkalas arbetar aktivt med utsläppsminskande åtgärder samt inspirerar fler aktörer att tänka på och välja hållbara vägar. Vi finns som stöttning och stöd för alla samarbeten i deras pågående hållbara utveckling.

Festivalens mest hållbara oas finns i Bältesspännarparken. Här kommer besökarna kunna hänga och lyssna på lokalproducerad musik med influenser från hela världen och samtidigt smaka på framtidens mat med fokus på food tech, alternativa proteiner och lokalproducerad mat.

Mångfald, jämställt och tillgängligt för alla

Festivalens organisation jobbar aktivt för att hela tiden öka mångfalden, jämställdheten och tillgängligheten. 2015 vann vi Rättviseförmedlingens pris Rättvisepriset för vårt arbete med jämställda scener och 2016 fick vi ta emot priset Live-Apan för Årets Insats.

Från linjär till cirkulär festival

Årets Kulturkalas har som ambition att låta cirkulärt tänk genomsyra arbetet inför och under kalaset. Det handlar om allt från återvunnen textil till förbud av plast. Det gäller även att återanvända eller hyra material istället för att producera nytt som i vissa fall slängs.

Att byta fokus från ett linjärt till ett cirkulärt och långsiktigt tänk i kalasets framväxt och utförande, gör att vi kommer ett steg närmare de mål som satts upp för Göteborgs Stad med grön tillväxt och klimatneutrala event. På så sätt har Göteborgs Kulturkalas möjligheten att bli ett flaggskepp inom hållbara evenemang.