Ett Kulturkalas för alla!

Göteborgs Kulturkalas ska vara för alla. På den här sidan har vi samlat information om tillgänglighet på våra största festivalområden. Du kan också söka information på Tillgänglighetsdatabasen här.


Kungstorget

Adress: Kungstorget 15, 411 10 Göteborg

Närmaste hållplats: Kungsportsplatsen (buss, spårvagn)

Adress för färdtjänst: Kungstorget 14, 411 10 Göteborg (lastplatsen utanför restaurangen Tranquilo)

Allmän information och beskrivning av platsen

 • Av- och påstigning: finns 
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Underlag: ojämn gatsten och lutning på vissa ställen.
 • Rullstolsplatser: se nedan
 • Stor toalett: finns vid rullstolsplatserna.
 • Trängsel: det kan vara mycket folk på platsen och trängsel.
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund 
 • Entré: flera ingångar i marknivå. Observera att vissa av ingångarna från Basargatan enbart är trappsteg (3-5 st) utan ramp eller ledstång.

Rullstolsplatser

Vid scenen kommer det att finnas en ramp. Ta gärna med dig en kompis och kom ihåg att det är först till kvarn. Du tar dig lättast in på området via Kungstorget 15 (mittemot Tranquilo).

Slottsskogsvallen

Adress: Slottsskogsvallen – Google Maps Lars Israels Wahlmans väg

Närmsta hållplats: Botaniska Trädgården, Marklandsgatan

Adress för färdtjänst: Margretebergsgatan, Slottsskogsvallen

Allmän information och beskrivning av platsen

 • Av- och påstigning: finns
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Underlag: löparbanor av tartan (gummibaserad beläggning), gräsyta samt asfalt och grus i entréparken
 • Rullstolsplatser: inga specifika platser, ytan är till för prova på-aktiviteter
 • Stor toalett: finns
 • Trängsel: Möjlig trängsel vid entré till Slottsskogsvallen men annars lugnt
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund & signalhund
 • Entré: huvudentré genom Slottsskogsvallens entrépark i marknivå

Slottsskogen

Adress: Slottsskogspromenaden 35, 413 11 Göteborg

Närmaste hållplats: Botaniska, Linnéplatsen, Majvallen, Marklandsgatan eller Masthugget(buss, spårvagn)

Adress för färdtjänst:

Allmän information och beskrivning av platsen

 • Av- och påstigning: finns 
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Underlag: gräsmattor, grusvägar, asfaltsvägar
 • Rullstolsplatser: finns ej
 • Stor toalett: finns
 • Trängsel: det kan vara mycket folk på platsen och trängsel.
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund.
 • Entré: flera ingångar i marknivå

Tillgänglighets-redogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborgskulturkalas.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på hemsidan.