I år tar vi stora steg för att göra festivalen ännu mer hållbart genom att sträva efter certifieringen Hållbart Evenemang via företaget Greentime.

Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som kan kännas både omfattande och komplexa, inte minst när det gäller stora evenemang. Att sikta mot en certifiering kan göra det lättare för arrangören att få struktur och hitta rätt nivå på arbetet – för att verkligen göra skillnad. 

– Samarbetet med Greentime utmanar oss som arbetar med Göteborgs Kulturkalas att vilja bli ännu bättre. Tillsammans kan vi skapa en festival som är lika ansvarsfull som den är rolig och inspirerande, säger Jane Johnzon, konceptutvecklare på Göteborg & Co.

För att granska festivalens hållbarhetsarbete anlitar Greentime oberoende revisorer. Ett stort antal kriterier måste uppfyllas inom de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk, för att festivalen ska bli godkänd. Alla tre dimensionerna behöver samverka och stärka varandra för att vi ska uppnå en hållbar framtid.  

Genom att uppfylla Greentimes krav vill Kulturkalaset visa att engagemanget för hållbarhet genomsyrar alla delar av evenemanget, säger Jane Johnzon. Det handlar inte bara om att underhålla och inspirera besökarna, utan också om att göra det på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid. 

Men att hållbarhetsdiplomera är inte något nytt för Kulturkalaset. Tidigare år har festivalen diplomerats genom SUSA, Sustainable Standards, utfärdat av Svensk Miljöbas. Det har varit ett viktigt steg som visat festivalens engagemang för miljövänligt och socialt ansvarstagande.  

Att nu sikta på Greentimes certifiering känns som ett naturligt nästa steg i vår hållbarhetsresa, säger Jane Johnzon.