Tillgänglighet på webbplatsen

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborgskulturkalas.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på goteborgskulturkalas.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborgskulturkalas.se gäller  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet,  WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborgskulturkalas.se

Göteborg & Co är ansvarig för goteborgskulturkalas.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborgskulturkalas.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

– Datum för publicering eller senast uppdaterad finns inte konsekvent på alla sidor.
– Knappar för att påvisa att det går att skriva ut sidan saknas.
– Viss kod brister i validering.
– Innehållet och funktionaliteten på webbplatsen påverkas när radavstånd och teckenavstånd ändras på vissa undersidor.
– Pop-up funktioner påverkas när sidan förstoras, samma information finns dock i textform.
– Det finns animationer på webbplatsen som inte går att stänga av.
– Utöver menyn, sökfunktion och “Vanliga frågor” finns inga andra sätt att navigera sig på webbplatsen, t.ex. genom ett index.

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga/med nedsatt färgseende

– Vissa bilder, logotyper och grafiska element som inte är text saknar alternativa texter eller etiketter.
– Vissa rubriker är helt i versaler.
– Vissa länkar har undermålig länktext som inte beskriver vad som länkas till.
– Utöver standardmarkeringen finns det ingen extra markering, i form av tydlig ram och färg, som markerar vilket element som är i fokus vid tangentbordsstyrning.
– Det finns element på hemsidan som inte uppfyller kraven på kontrast mellan text och bakgrund
– Det finns ingen möjlighet att förstora texten på hemsidan

Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel

– Sidan innehåller inga ljudupptagningar.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har använt flera automatiska verktyg i kombination med självuppskattning av webbplatsen utifrån riktlinjer och checklistor framtagna av Myndigheten för digital förvaltning. Senaste bedömningen gjordes den 2 juni 2022. Redogörelsen uppdaterades senast den 30 Juni 2022.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborgskulturkalas.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborg & Co

Lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborgskulturkalas.se genom att skicka ett mail till kulturkalaset@goteborg.com

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.