Göteborgs Kulturkalas är med och bidrar till ekologisk hållbarhet genom samarbeten med olika partners och aktörer under festivalen. Vi kravställer gentemot dessa när det gäller mat, engångsprodukter och avfallshantering, så det ekologiska hållbarhetsarbetet växlar upp utifrån var de befinner sig idag. Alla måste dock minst uppnå festivalens krav på lägstanivå.

Vi ska vara attraktiva och relevanta genom att främja den lokala mat- och dryckesscenen. Göteborgs Kulturkalas ska verka för att öka kännedomen om det lokala och stolt lyfta den stora bredd som finns samt inspirera besökarna till att äta mer hållbart.

Street Food Festivalen

Både 2022 och 2023 års Kulturkalas gjordes i samarbetade med Streetfoodfestivalen. De fokuserar på mat och dryck från hela världen, men också på lokala producenter och bryggerier.