Göteborgs Kulturkalas är med och bidrar till ekologisk hållbarhet genom samarbeten med olika partners och aktörer under festivalen. Vi kravställer gentemot dessa när det gäller mat, engångsprodukter och avfallshantering, så det ekologiska hållbarhetsarbetet växlar upp utifrån var de befinner sig idag. Alla måste dock minst uppnå festivalens krav på lägstanivå.

Vi ska vara attraktiva och relevanta genom att främja den lokala mat- och dryckesscenen. Göteborgs Kulturkalas ska verka för att öka kännedomen om det lokala och stolt lyfta den stora bredd som finns. Vi ska inspirera till att äta mer hållbart och sträva mot ett sänkt utsläpp per serverad portion

Basargatan i Göteborg med Storan i bakgrunden. Gatan är full av människor och matförsäljare.
Foto: Betatrice Törnros

På Basargatan, i samarbete med Streetfoodfestivalen, är fokus på mat och dryck från hela världen, men också på lokala producenter och bryggerier. Den svenska mästaren i streetfood kommer koras under ledning av bland andra göteborgskocken Gustav Trädgårdh, Louise Johansson och Sofia B Olsson med flera.