Göteborgs Kulturkalas

Göteborgs Kulturkalas vill vara mer än en festival. Vi vill vara en hållbar stadsfestival som bidrar och inspirerar till positiv utveckling och skapar förändringskraft. Genom egna festivalområden och samverkan med andra aktörer vill vi göra skillnad, på riktigt, samtidigt som vi skapar möten och upplevelser för alla på flera olika platser inom destinationen.

Denna hållbarhetspolicy utgör värdegrund och vägledning för festivalens hållbarhetsarbete. Policyn gäller för Göteborgs Kulturkalas och därmed både bolaget som arrangör och alla som vill samverka med oss för att skapa en festival med tydlig hållbarhetsprägel.

Hållbarhet för Göteborgs Kulturkalas innebär att aktivt arbeta med hållbarhet inom alla de tre dimensionerna: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi vill maximera festivalens positiva effekter på människor, miljö, ekonomi och samhället samtidigt som vi minimerar dess negativa påverkan, inom ramen för vår rådighet och kapacitet. Där vi inte har direkt rådighet men möjlighet att påverka ska vi uppmuntra, informera, engagera och inspirera.

Foto: Marie Ullnert

För alla! – Jämlikt Göteborg

Festivalens program ska ha en bred representation och spegla samhället. Vi ska skapa mötesplatser där människor kan mötas och upptäcka nya delar av staden. Ingen ska exkluderas på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck, religion eller ålder.

Tillgängligt och tryggt för alla

Oavsett bakgrund eller funktionalitet ska alla känna sig välkomna och trygga på Göteborgs Kulturkalas och vi ska sträva efter att skapa tillgänglighet utifrån alla perspektiv.

Klimatneutralt 2030

Göteborgs Kulturkalas ska arbeta aktivt med utsläppsminskande åtgärder samt inspirera fler aktörer att tänka på och välja hållbara alternativ. Vi ska driva, stötta och utmana alla som vi samarbetar med i en positiv hållbar riktning.

Jämställdhet 50/50

I kampen för ett mer jämställt samhälle ska Göteborgs Kulturkalas sträva efter att styra innehåll och kommunicera enligt 50/50 metoden, så att alla får vara med och ta plats.

Zero-Waste

Som ett led i att minska vårt klimatavtryck ska Göteborgs Kulturkalas arbeta aktivt för att festivalen skall nå ambitionen att vara ett engångsfritt evenemang. Det innebär att alla aktörer ska sträva efter att undvika engångsmaterial och uppmuntras att testa nya metoder för att undvika avfall.

Lokalt, spännande och klimatsmart

Vi ska vara attraktiva och relevanta genom att främja den lokala mat- och dryckesscenen. Göteborgs Kulturkalas ska verka för att öka kännedom om lokala aktörer och stolt lyfta den stora bredd som finns. Vi ska inspirera till att äta mer hållbart och hitta nya samarbeten och vägar framåt för att fortsatt positionera Göteborg som matstad.

Cirkulärt och återanvänt

Med innovativa lösningar skall Göteborgs Kulturkalas driva på förändringen till mer cirkulära modeller och använda återanvändbara produkter för att minska vår konsumtion och göra miljömedvetna val. Vi ska hyra hellre än att köpa och återanvända hellre än att slänga.