Brunnslockspoesi

Brunnslockspoesi utanför det nya Kulturhuset i Bergsjön

Läs mer

Kulturstråket Bergsjön

lördag 3 september, 13:30 - 14:00

Avgift

Brunnslock med poesi skriven ovanpå. Brunnslockets kant är gul och runt locket är det kullersten.

Beskrivning

Poeten Lina Ekdahl läser sin dikt vid installationen av poesibrunnslocket utanför det nya Kulturhuset i Bergsjön. Idén med Brunnslockspoesi föddes 2018 då Göteborgs Stads jubileumssatsning Rain Gothenburg fick möjligheten att göra något på de brunnslock som gjuts och läggs ut i staden.
Genom att använda en tidigare outnyttjad yta för konst tas poesin till platser dit den annars sällan når, vilket bidrar till en mer lustfylld stad.
Här möter de poetiska orden det tunga gjutjärnet, eller som 2019 års Brunnslockspoet Lina Ekdahl beskrev det:
”Poesin skulle kunna delta i samhället i mycket högre grad än vad som sker idag. Inte endast i de givna litterära sammanhangen. Poesi behövs i alla rum. Poesi är ett utmärkt sätt att kommentera händelser, känna av stämningar och strömningar i det som sker inom och utom oss.
Kan få oss att stanna upp, tänka till, hitta kraft och mod, se det vackra, det humoristiska, det sorgliga, det skitiga och det viktiga.”
Samtidigt skapar Brunnslockspoesin uppmärksamhet kring regn och samhällets viktiga infrastruktur under jord. Brunnslockspoesin har nu etablerat sig och sprids vidare ut i Sverige. Förutom Göteborg anslöt sig under 2021 även flertalet skånska kommuner. I år 2022 är det Umeå som går med som partner i projektet Brunnslockspoesin.

Nyckelord

Litteratur

Nyckelord

Platser


Kulturstråket Bergsjön

Kulturstråket Bergsjön
Rymdtorget, 415 19 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)